तेल लुब्रिकेटिंग

 • hydraulic oil

  हाइड्रोलिक तेल

  सनशो हाइड्रोलिक तेल
  न्यूनतम मेकानिकल तनाव उच्च लोड, राम्रो पोशाक प्रतिरोध, सुपर लुब्रिकेशन

  उत्पादन मोडेल: #२ # , #, # , #, # , १०० #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • gear oil

  गियर तेल

  सनशो वाहन गियर तेल
  न्यूनतम मेकानिकल तनाव उच्च लोड, राम्रो पोशाक प्रतिरोध, सुपर लुब्रिकेशन

  उत्पादन मोडेल: GL-5 80w / 90, GL-5 85w / 90

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Diesel engine oil

  डीजल ईन्जिन तेल

  सनशो डिजेल ईन्जिन तेल
  सुपर लुब्रिकेशन, झटका अवशोषण र कुशन, उच्च लोड अन्तर्गत सबै भन्दा कम मेकानिकल तनाव

  उत्पादन मोडेल: १० वा 30०, १w डब्ल्यू / ,०, २० डब्ल्यू / .०

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Chain oil

  चेन तेल

  सनशो चेन तेल
  थर्मल चालकता र अक्सीकरण स्थिरता, राम्रो घर्षण प्रतिरोध, सुपर चिकनाई

  उत्पादन मोडेल: # #, # #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Transformer oil

  ट्रान्सफार्मर तेल

  सनशो ट्रान्सफार्मर तेल
  थर्मल चालकता र अक्सीकरण स्थिरता, राम्रो घर्षण प्रतिरोध, सुपर चिकनाई

  उत्पादन मोडेल: २ # #, # 45 #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Hydraulic rail oil

  हाइड्रोलिक रेल तेल

  सनशो हाइड्रोलिक रेल तेल
  सुपर लुब्रिकेशन, झटका अवशोषण र कुशन, उच्च लोड अन्तर्गत सबै भन्दा कम मेकानिकल तनाव

  उत्पादन मोडेल: #२ #, # 46 #, # 68 #, १०० #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Air compressor oil

  एयर कम्प्रेसर तेल

  सनशो एयर कम्प्रेसर तेल
  सुपर लुब्रिकेशन, झटका अवशोषण र कुशन, उच्च लोड अन्तर्गत सबै भन्दा कम मेकानिकल तनाव

  उत्पादन मोडेल: #२ #, # 46 #, # 68 #, १०० #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Machinery oil

  मेशिनरी तेल

  सनशो मेशीनरी तेल
  सुपर लुब्रिकेशन, झटका अवशोषण र कुशन, उच्च लोड अन्तर्गत सबै भन्दा कम मेकानिकल तनाव

  उत्पादन मोडेल: #२ #, # 46 #, # 68 #, १०० #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Hydraulic transmission oil

  हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन तेल

  सनशो हाइड्रोलिक ट्रान्समिशन तेल
  न्यूनतम मेकानिकल तनाव उच्च लोड, राम्रो पोशाक प्रतिरोध, सुपर लुब्रिकेशन

  उत्पादन मोडेल: # #, # #

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा

 • Gasoline engine oil

  पेट्रोल ईन्जिनको तेल

  सनशो पेट्रोल ईन्जिन तेल
  सुपर लुब्रिकेशन, झटका अवशोषण र कुशन, उच्च लोड अन्तर्गत सबै भन्दा कम मेकानिकल तनाव

  उत्पादन मोडेल: ०,30०,40०,50०,० डब्ल्यू, W डब्ल्यू, १० डब्ल्यू, १W डब्ल्यू

  उत्पादन सामग्री: तेल लुब्रिकेट गर्दै

  उत्पाद आकार: २०8 एल, २० एल, १L एल, L एल, १ एल, २g० ग्राम

  उत्पाद रंग: ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलित

  उत्पाद सुविधाहरू: प्रभावशाली लुब्रिकेशन, मेकानिकल जीवन विस्तार

  कम्पनी: टुक्रा